Stoplichtmetafoor

Binnen HR wordt er een zogenaamde 'Stoplichtmetafoor' gehanteerd. Hierbij worden tools opgedeeld in 3 categoriën:

De Hogeschool Rotterdam heeft een actieve overeenkomst met de leverancier van deze applicatie, en wordt functioneel en technisch beheerd.
Indien er eerst toegang aanvraagd dient te worden voor deze applicatie, dan kun je dit doen in het Self Service Portaal.

Met de leverancier van deze tool is een overeenkomst voor een beperkte groep gebruikers.

HR is verplicht om met derde partijen afspraken te maken als zij in opdracht van HR persoonsgegevens van studenten en/of medewerkers verwerken. Deze afspraken komen in een verwerkersovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt op welke manier de derde partij de persoonsgegevens verwerkt.

Meer weten over wie toegang heeft? Kijk onder het kopje "Informatie".

Deze tool mag niet gebruikt worden. De Hogeschool heeft geen afspraken gemaakt (of kunnen maken) met de leverancier over o.a. de prijs van licenties en de verwerking van persoonsgegevens op basis van de AVG-wegeving. Dit betekent dat je:

  • Hierop geen account mag aanmaken met je Hogeschool e-mailadres
  • Je studenten en/of collega's niet mag dwingen om gebruik te maken van deze applicatie

Is er geen alternatief beschikbaar of voldoet dat alternatief niet aan je wensen of eisen? Dan kun je proberen een software-aanvraagtraject te starten via IDT.

Functioneel Beheer binnen Hogeschool Rotterdam

Het functioneel beheer wordt verzorgd door de dienst Faciliteiten en Informatie Technologie (FIT) en in sommige gevallen instituten/andere diensten.

Functioneel beheer vormt de brug tussen de gebruikers van informatiesystemen en de ICT-leveranciers. Het zorgt voor: 

Functioneel beheer Teacher Toolbox is belegd bij de Dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO), afdeling Kennis en Informatie (de mediatheek). De mediatheek zorgt voor verbinding tussen privacy, functioneel beheer en de gebruikers van de Teacher Toolbox.