animaties

Wil je jouw lesstof animeren? Daar zijn leuke mogelijkheden voor.  

Lesstof kan digitaal in meer dan twee dimensies aangeboden worden, en dat kan voordelen voor leren met zich meebrengen (Höffler & Leutner, 2007)Dynamische beelden of illustraties, in plaats van statische weergaven, kunnen worden ingezet voor het representeren van meer complexe informatie of ideeën, en voor het communiceren van boodschappen als lesstof (zie ook: simulaties). 

Let hierbij op de multimedia-principes van Mayer (ref), zodat je animatie niet onnodig veel cognitieve verwerking vergt, die de student onnodig overvraagt. 

[designers had to consider the educational objectives, content, learner characteristics, educational settings, and plans for curricular integration in order to determine if information should be represented as static visualization (image), dynamic visualization (animation), or interactive dynamic visualization (simulation). The designer then had to make decisions on the information design, i.e., how to represent content and controls in the visual interface and the interaction design, i.e., how to implement tools and features enabling learning strategies, what kind of controls and navigation tools to make available to the learner, and what kind of scaffolds to provide to guide the learning process.] 

Höffler, T., & Leutner, D. (2007). Instructional animation versus static pictures: A meta-analysis. Learning and Instruction, 17, 722–738 

Plass, J. L., Homer, B. D., & Hayward, E. O. (2009). Design factors for educationally effective animations and simulationsJournal of Computing in Higher Education21(1), 31-61.