formatief evalueren

ACHTERHAAL OF DE HELE KLAS HET BEGREPEN HEEFT 

Door regelmatig na te gaan of de studenten hebben begrepen van wat je beoogt met je les houd je je studenten betrokken en blijft de focus liggen op verder leren.  

  • Stel regelmatig vragen die informatie opleveren over de mate van begrip.  

  • Staar je niet blind op een bepaalde prestatie van leerlingen op een bepaald moment in je les: leren is lange termijnwerk.

GEBRUIK TOETSING ALS LEER- EN OEFENSTRATEGIE 

Wanneer studenten oefenen om actief informatie op te halen uit hun geheugen (retrieval practice), versterkt hun geheugen meer in vergelijking met passievere technieken, zoals herlezen.  

  • Geef regelmatig oefentoetsjes in de vorm van een quiz bij aanvang of slot van de les.  

  • Elke opdracht waarbij je leerlingen informatie laat herinneren, is een geslaagd voorbeeld van retrieval practice.