leeractiviteiten structureren

Studenten hebben structuur nodig om goed te kunnen leren. In online leeromgevingen kun je studenten door de lesstof heen begeleiden.