(peer) feedback geven

GEEF FEEDBACK DIE STUDENTEN AAN HET DENKEN ZET 

Feedback geeft informatie over waar studenten staan en geeft ze houvast bij het werken en behalen van de leerdoelen. Als de feedback de studenten niet aan het denken en in actie zet, is feedback ineffectief en is eerst iets anders nodig.  

  • Geef feedback die studenten aanzet tot 'detectivewerk'.  
  • Directe feedback is belangrijk bij de start van het leerproces.  
  • Als studenten de feedback (nog) niet begrijpen, is extra instructie om de kennis te versterken zinvoller.