reflecteren

Reflecteren is het terugkijken op een bepaalde gebeurtenis of proces (uitkomst) en het nadenken over je eigen rol daarbij. Studenten laten reflecteren op hun handelen is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Vaak wordt hierbij een ondersteunend model gebruikt zoals de Reflectiecyclus van Korthagen. Dit is een hulpmiddel om zicht te krijgen op je functioneren en dit (zelfstandig) bij te sturen. Door deze cyclus stap voor stap door te lopen leer je systematisch te reflecteren. Lees hier meer over het model van Korthagen.   

Er zijn verschillende tools die het proces van reflectie kunnen ondersteunen. Stap twee in het model van Korthagen is het terugblikken. Deze stap zou je kunnen ondersteunen door het aanleggen van een logboek in een bepaalde tool of het ordenen van processtappen in een presentatietool. Let op, afhankelijk van de ervaring die een student heeft met reflecteren is het noodzakelijk om in meer of mindere mate ondersteuning te bieden. Daarin ligt een taak voor de docent besloten die door geen tool vervangen kan worden.