Flip

?

Geplaatst door Lems, B.Y.

Geplaatst op 20 May 2021

3,740 weergaven

0 keer gereviewed

Flipgrid is een vrij toegankelijke online tool waarmee je videodiscussies kunt voeren. Geen HR-licentie. Alternatief, zie Informatie

https://info.flip.com/

Deze tool mag niet gebruikt worden. De Hogeschool heeft geen afspraken gemaakt (of kunnen maken) met de leverancier over o.a. de prijs van licenties en de verwerking van persoonsgegevens op basis van de AVG-wegeving. Dit betekent dat je:

  • Hierop geen account mag aanmaken met je Hogeschool e-mailadres
  • Je studenten en/of collega's niet mag dwingen om gebruik te maken van deze applicatie

Is er geen alternatief beschikbaar of voldoet dat alternatief niet aan je wensen of eisen? Dan kun je proberen een software-aanvraagtraject te starten via IDT.


Gerelateerde praktijkvoorbeelden

Er zijn nog geen praktijkvoorbeelden over deze tool :(


Screenshots


Video

Er is nog geen video :(


Informatie

Goedgekeurde alternatieven:

Feedbackfruits video

Feedbackfruits peer review


Reviews

Er zijn nog geen reviews :(