discussiëren

Studenten kunnen vooral van elkaar leren als er in de groep verschillende meningen worden besproken en afgewogen. Start je les bijvoorbeeld met een groepsdiscussie over een probleem dat gerelateerd is aan de inhoud van het vak (Bouwstenen voor Leren. P21). Dit is een creatieve manier om voorkennis op te halen terwijl je tegelijkertijd werkt aan kritische denkvaardigheden zoals argumenteren en redeneren (Bouwstenen voor Leren. P34). Think-Pair-Share (Kagan, 2009) is een veelgebruikte strategie om studenten met elkaar te laten discussiëren. Studenten krijgen een minuut om over een vraag of standpunt na te denken, vervolgens delen zij hun ideeën over de vraag/standpunt met een medestudent. Op deze manier moet een student eerst zelf nadenken over het onderwerp, leren ze hun ideeën te delen en is de student actief bezig met het verwerken van informatie. Ontdek hiermeer werkvormen om discussie in je les te integreren.  

[Bradley, M. E., Thom, L. R., Hayes, J., & Hay, C. (2008). Ask and you will receive: How question type influences quantity and quality of online discussions. British Journal of Educational Technology39(5), 888-900.]