samenwerken

Door de inzet van digitale middelen kunnen samenwerkingsopdrachten verrijkt en versterkt wordenJe kan hierbij denken aan digitale documenten waarin meerdere studenten tegelijk kunnen werken, of een online 'jam’board waarop studenten op een meer visuele manier hun samenwerking en de daarbij gegenereerde deelproducten zichtbaar maken. Er zijn online leeromgevingen voor teamwerk, en applicaties die het samenwerken ondersteunen omdat ze het gesprek faciliteren over de manier waarop een groepje samenwerkt.