wiki maken

(Content) Creëren 

Met het creëren van een product of inhoud verzamelt de student waardevolle en relevante informatie voor een relevante doelgroep en zet dit om naar een deelbaar product. Op deze manier wordt de student uitgedaagd analytisch en kritisch naar bronnen en de doelgroep te kijken. Dat geldt ook voor de keuze die de student maakt voor de vorm van de content. Dat kan een website zijn maar ook een (veelal) digitaal product als een infographic, een blog, tekening of 3d schaalmodel. De werkvorm Creatie ligt dicht tegen de werkvorm presenteren aan. Echter wordt van de student bij het ‘presenteren’ nog meer verwacht dat de creatie wordt getoond, dat er feedback wordt verzameld en dat deze wordt verwerkt. De 2 werkvormen zullen vaak in een combinatie worden ingezet. 


Gerelateerde tools