live online lesgeven

Live online les geven kan een uitkomst zijn als studenten (of jij zelf) niet goed op locatie kunnen komen of als er geen fysieke lesruimte beschikbaar is. Verder kan je op een online platform soms profijt hebben van andere interactiemogelijkheden en bijvoorbeeld het gemakkelijk opdelen van groepjes in break out rooms. 

Raes, A., Detienne, L., Windey, I., & Depaepe, F. (2020). A systematic literature review on synchronous hybrid learning: gaps identified. Learning Environments Research23(3), 269-290.