vastleggen informatie

Activiteiten zoals het digitaal vastleggen van aantekeningen, of het (systematisch) vastleggen van bevindingen tijdens een leerproces kunnen meerwaarde opleveren in vergelijking met het niet digitaal vastleggen van deze informatie (hoewel in sommige gevallen het op papier schrijven nog niet geëvenaard kan worden). Digitaal vastgelegde informatie is makkelijk doorzoekbaar (of terug te zoeken) en makkelijk met anderen te delen. Er kunnen ook makkelijker bewerkingen op worden toegepast.